Szkoła Kadetów

Szkoła Kadetów

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

Szkoła Kadetów
KLASA ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO
KLASA ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Klasa utworzona pod Patronatem Ministra Obrony Narodowej od roku szkolnego 2021/2022

W oddziałach realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego . Program realizowany jest przez szkołę, w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową, w części praktycznej. Szkolenie kończyć będzie 50-godzinny obóz szkoleniowy.

Klasa policyjna
Klasa policyjna

Chcesz być stróżem prawa? Jeśli tak, to odpowiednia klasa dla ciebie!

ROZSZERZENIA

język angielski, historia, wos

lub

język angielski, geografia, wos


ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

zajęcia z przysposobienia policyjnego, kursy; sztuki walki, I pomoc medyczna, strzelecki, wspinaczkowy

Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Obrony Narodowej

wcr_tarcza_2.png

CENTRALNE
WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI

 

Dotacja przyznana przez Ministerstwo Obrony Narodowej obejmuje:

  • zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW.
  • zakup wyposażenia specjalistycznego dla OPW

ATRAKCYJNA PRACA

Absolwenci naszej szkoły mogą od razu po maturze zdecydować się na pracę m.in. w służbach mundurowych lub w firmach technologicznych.

ATRAKCYJNA PRACA

WIĘCEJ NIŻ NAUKA

Kadeci w ramach zajęć szkolnych odbywają kursy samoobrony, pierwszej pomocy, strzelecki czy wspinaczki. Biorą też udział w zajęciach dzienno-nocnych w terenie.

KURSY DODATKOWE

Uczniowie mogą skorzystać z bogatej oferty zajęć i kursów dodatkowych, np. skoki spadochronowe, nurkowanie, kurs na stewarda stadionowego czy żeglarski

KURSY DODATKOWE

NOWOCZESNY SPRZĘT

Szkoła dysponuje pracownią komputerową najwyższej klasy, w której rozgrywane są m.in. turnieje w LoLa; dla uczniów dostępny jest również symulator gier, tablety, gogle VR, i inne

WYSOKI POZIOM

Kładziemy nacisk na wysoki poziom nauczania i nowoczesną metodykę z uwzględnieniem praktyki. Przygotowujemy uczniów do konkursów wiedzy i olimpiad przedmiotowych

WYSOKI POZIOM

SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA

Ważnym elementem naszego programu nauczania jest aktywność fizyczna Kadetów – liczne zawody sportowe, zajęcia w terenie i szkolenia rozwijające sprawność ruchową są nieodłączną częścią szkolnej codzienności

PROGRAMY UNIJNE

Realizujemy szereg inicjatyw pozwalających na doszkalanie się Kadetów w ramach bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych i dodatkową naukę języków obcych, np. Akademia umysłu i kompetencji kluczowych

PROGRAMY UNIJNE

STYPENDIUM

Uczniowie z wysoką średnią mogą liczyć na obniżenie czesnego po spełnieniu warunków określonych w umowie o świadczenie usług edukacyjnych.

Nie czekaj.

Zgłoś się!