Szkoła Kadetów

Szkoła Kadetów

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

Szkoła Kadetów

Strony Internetowe CKE

Na stronie internetowej CKE dostępne są materiały dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023 dla absolwentów przystępujących do egzaminu w maju 2024

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/rok-szkolny-2023-2024/